Handikappanpassning

Muséet är i ett plan och det finns handikapptoalett. Vi har en plan stenlagd gång från parkeringen med möjlighet att köra fram till dörren om så behövs. Upp i Trazankojan kommer man inte utan att gå uppför trappor, men det går bra att ta sig in i rummet med rullstol för att känna djungelkänslan.
En ledsagare per brukare har fri entré till muséet mot uppvisande av ledsagarkort som intygar att de är i tjänst. På ledsagarkortet ska telefonnummer och namn på arbetsgivaren finnas.